Facebook Facebook Facebook Facebook
My Skarbowcy

Polityka prywatności

1.     Dane osobowe Użytkownik portalu fundacjaskarbowosci.pl przekazuje Administratorowi poprzez formularz kontaktowy lub zapis do newslettera.

2.     Administrator zbiera wyłącznie dane niezbędne do odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu kontaktowym lub wysyłkę newslettera.

3.     Aby zadać pytanie za pomocą formularza kontaktowego na stronie specialspace.pl  konieczne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Są one konieczne do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytanie. Przetwarzane w ten sposób dane osobowe zostają usunięte po przesłaniu odpowiedzi na zadane pytanie.

4.     Aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach każdy zainteresowany działalnością Fundacji Skarbowości może zapisać się do newslettera. Aby to zrobić musi on wyrazić osobną zgodę na otrzymywanie tego typu wiadomości handlowych.

5.     Administrator zapewnia, że wszystkie przekazane mu dane osobowe, a następnie zapisane w bazie danych będą poufne. Administrator podejmie wszelkie środki bezpieczeństwa wskazane przez przepisy o ochronie danych osobowych, aby to zapewnić.

6.     Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

7.     Administrator oświadcza, że infrastruktura serwerowe wykorzystywana do funkcjonowania strony specialspace.pl oraz serwer pocztowy znajdują się w Polsce, na terenie Unii Europejskiej.

8.     Administrator informuje Użytkowników strony specialspace.pl, że na stronie zaimplementowany jest kod śledzący Google Analytics w celu zbierania danych statystycznych. Dane te nie są powiązane z użytkownikami strony specialspace.pl.

9.     Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Polityce Prywatności dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO w celu świadczenia usług w ramach działalności prowadzonej przez Special Space, w tym: obsługi i realizacji zamówień składanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, obsługi reklamacji oraz obsługi działań Użytkownika w ramach strony specialspace.pl.

10.  W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom poszczególnych usług takich jak hosting banki, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne i podatkowe. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Kontakt:

tel/fax: 52 332 92 41

mob: 608 343 475 / 604 506 913

e-mail: biuro@fundacjaskarbowosci.pl

Adres

85-010 Bydgoszcz,
ul. Dworcowa 12/5

NIP 9532388239 / KRS 0000039541 / REGON 092910992

Konto bankowe:

BANK PEKAO S.A. I/O Bydgoszcz:
83 1240 1183 1111 0000 1291 2865

IBAN:
PL 83 1240 1183 1111 0000 1291 2865

SWIFT:
PKO PPL PW